Bảng giá web

BẢNG GIÁ WEB – BÁO GIÁ THIẾT KẾ WEB

GÓI KHỞI TẠO BASIC

GÓI KHỞI TẠO BASIC

 • Phí khởi tạo và đăng ký: Miễn phí
 • Server ưu tiên, dự phòng: Có
 • Phiên Bản mobile: Có
 • Giao diện website: Theo mẫu
 • Nhận đơn hàng qua email: Có
 • Dung lượng hosting: 500Mb
 • Băng thông hàng tháng: 20Gb
 • Số người truy cập tối đa trong vòng 5 giây: 40
 • Bài viết, sản phẩm, gallery tối đa: Không giới hạn
 • Backup định kỳ: 1 tuần 1 lần
 • Database riêng cho website: Có
 • Bao gồm tên miền .com .net .info trị giá 450k: Có
 • Đổi giao diện nhanh: Có
 • Thiết kế 3 banner chính: Miễn phí
 • Design hình ảnh và Up dữ liệu 60 – 90 sản phẩm, bài viết lên trang web
 • Quản trị chuyên nghiệp
 • Tối ưu Google, Yahoo
 • Email báo đơn hàng
 • Backup & khôi phục nhanh
 • * Chú ý: Quý khách hàng mua tên miền .vn .com.vn .net.vn đóng thêm 600k
3,500,000
GÓI KHỞI NGHIỆP STARTUP

GÓI 2

 • Phí khởi tạo và đăng ký: Miễn phí
 • Server ưu tiên, dự phòng: Có
 • Phiên Bản mobile: Có
 • Giao diện website: Theo mẫu
 • Nhận đơn hàng qua email: Có
 • Dung lượng hosting: 2000Mb
 • Băng thông hàng tháng: 40Gb
 • Số người truy cập tối đa trong vòng 5 giây: 40
 • Bài viết, sản phẩm, gallery tối đa: Không giới hạn
 • Backup định kỳ: 1 tuần 1 lần
 • Database riêng cho website: Có
 • Bao gồm tên miền .com .net .info trị giá 450k: Có
 • Đổi giao diện nhanh: Có
 • Thiết kế 3 banner chính: Miễn phí
 • Design hình ảnh và Up dữ liệu 60 – 90 sản phẩm, bài viết lên trang web
 • Quản trị chuyên nghiệp
 • Tối ưu Google, Yahoo
 • Email báo đơn hàng
 • Backup & khôi phục nhanh
 • * Chú ý: Quý khách hàng mua tên miền .vn .com.vn .net.vn đóng thêm 600k
4,000,000
GÓI DOANH NGHIỆP BUSINESS

GÓI 3

 • Phí khởi tạo và đăng ký: Miễn phí
 • Server ưu tiên, dự phòng: Có
 • Phiên Bản mobile: Có
 • Giao diện website: Theo mẫu
 • Nhận đơn hàng qua email: Có
 • Dung lượng hosting: 6000Mb
 • Băng thông hàng tháng: 100Gb
 • Số người truy cập tối đa trong vòng 5 giây: 40
 • Bài viết, sản phẩm, gallery tối đa: Không giới hạn
 • Backup định kỳ: 1 tuần 1 lần
 • Database riêng cho website: Có
 • Bao gồm tên miền .com .net .info trị giá 450k: Có
 • Đổi giao diện nhanh: Có
 • Thiết kế 3 banner chính: Miễn phí
 • Design hình ảnh và Up dữ liệu 60 – 90 sản phẩm, bài viết lên trang web
 • Quản trị chuyên nghiệp
 • Tối ưu Google, Yahoo
 • Email báo đơn hàng
 • Backup & khôi phục nhanh
 • * Chú ý: Quý khách hàng mua tên miền .vn .com.vn .net.vn đóng thêm 600k
6,000,000
GÓI CHUYÊN NGHIỆP PRO

GÓI 4

 • Phí khởi tạo và đăng ký: Miễn phí
 • Server ưu tiên, dự phòng: Có
 • Phiên Bản mobile: Có
 • Giao diện website: Theo mẫu
 • Nhận đơn hàng qua email: Có
 • Dung lượng hosting: 15000Mb
 • Băng thông hàng tháng: 200Gb
 • Số người truy cập tối đa trong vòng 5 giây: 40
 • Bài viết, sản phẩm, gallery tối đa: Không giới hạn
 • Backup định kỳ: 1 tuần 1 lần
 • Database riêng cho website: Có
 • Bao gồm tên miền .com .net .info trị giá 450k: Có
 • Đổi giao diện nhanh: Có
 • Thiết kế 3 banner chính: Miễn phí
 • Design hình ảnh và Up dữ liệu 60 – 90 sản phẩm, bài viết lên trang web
 • Quản trị chuyên nghiệp
 • Tối ưu Google, Yahoo
 • Email báo đơn hàng
 • Backup & khôi phục nhanh
 • * Chú ý: Quý khách hàng mua tên miền .vn .com.vn .net.vn đóng thêm 600k
7,990,000