Bảng Giá Dịch Vụ Quản Trị Website

Bảng Giá DV Quản Trị Website giá 3.500.000 VNĐ

  • Cập nhật tin bài, sản phẩm do khách hàng cung cấp ( 60 bài/ tháng )
  • Thiết kế Banner, Slide, icon, cho bài viết
  • Quản trị và chia sẻ bài lên fanpage và các mạng xã hội khác
  • Xử lý chỉnh sửa hình ảnh, gắn logo, SĐT, tối ưu dung lượng ảnh cho web nhẹ
  • Hỗ trợ cài đặt web master tools, site map, google search console…
  • Hướng dẫn hỗ trợ tạo fanpage trên facebook
  • Kiểm tra hoạt động Website đảm bảo website chạy ổn định
  • Tích hợp bản đồ trên website,
  • Sao lưu dữ liệu, backup hàng tuần cho khách hàng.